Samlebilde portretter

Det betyr ikke at vi må være perfekt, men at vi er nødt til å følge visse standarder. 
For vi er et konsern med mange ansatte, og dermed og mange kritiske faktorer
involvert; som omhandler økonomi, etikk og moral, HMS, omdømme, intern og 
ekstern kommunikasjon, bærekraft, samfunnsansvar og andre viktige tema.


Hvordan kan vi minske svinn? Hvordan kan vi bidra å sikre at alle er redelige 
og har god moral i ulike situasjoner? Hvordan kan vi skape et bedre omdømme? 
Hvordan kan vi få ansatte til å trives enda bedre, bli enda bedre - og prestere 
enda bedre? Hvordan kan vi få et enda bedre omdømme, tjene mer penger,
samtidig som vi tar et godt tak for samfunnet vårt og de som omgir oss?


Det handler ikke om mastergrad eller lang erfaring, det handler ikke 
om teft for forretninger. Det handler i alle fall ikke om flaks!
Det handler om respekt, det handler om holdninger, det handler om tillit. 
Det handler om kvalitet – om å gjøre det som er rett - i alle situasjoner. 
Det handler om å ta valg - som støtter opp om alt dette, som viser din beste side. 
Hjemme. På jobb. Med familien. Med arbeidskollegaer. Og med kunder.
Hver eneste dag. Hele året. 

Hvorfor gjør vi dette? 
Fordi vi er Teqva Gruppen. Men fremfor alt – fordi vi er fagfolk. 

 

merkevarekompass