om TEQVA

SIG.HALVORSEN + RØNNING ELEKTRO + ENERGI&MILJØ = TEQVA

Bedriftene i TEQVA as har i mange år satset på kvalitet innen egne fag og egen kjernevirksomhet. Vi har målbevisst jobbet med å bli best på det vi er gode til. Med tre ledende aktører innen de respektive tekniske fagene ønsker vi å fremstå som den foretrukne leverandør på totaltekniske leveranser. Sammen er vi dynamikk!
Teknologi. Kvalitet. Vann.
TEQVA AS er regionens mest slagferdige kompetansehus innen ventilasjon, rør, automasjon og elektro. Som næringskunde hos oss forholder du deg til én prosjektorganisasjon som ivaretar alle faser, fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift.

Det magiske tallet er 3. Vi er “3 tekniske - spesialister i tett samarbeid” som leverer tekniske totalentrepriser i mange typer nærings og industribygg, samt boligprosjekter.

Gjennom årene har vi utviklet gode relasjoner og administrative systemer innenfor alle fagområder. Som gruppe har vi gjennom flere år bevist at vi er en solid tilbyder av disse tjenestene. Samtidig har selskapene i gruppen lange tradisjoner for levering til private og offentlige byggherrer.

Med TEQVA får du:
  • 3 spesialister, i stedet for en som ”kan alt”
  • 3 problemløsere med drift og servicekompetanse i eget hus
  • 3 som ivaretar sine respektive fagområde
  • 3 som er trenet i å samarbeide under gjennomføring
  • 3 som tar initiativ
  • 3 markedsledere

Det blir ett hundre prosent.
Intern-Teqqva-s7A

Kort om selskapene

ELEKTRO

logo-sig-gruppen2017
I 2016 er Rønning Elektro 80 år. En anselig alder selvsagt, men selskapet er sprekere enn noen gang. Skal du henge med i vår verden må du ikke bare evne å følge den teknologiske utviklingen. Du må være i forkant, våge å utfordre og være på hugget etter nye løsninger. Det har vi sterke tradisjoner på her i Rønning, og det tror vi at kundene våre setter stor pris på også. Vi har både tillit og pondus, og har bygget oss et renommé vi er veldig stolte av. Slikt skjer ikke over natten, det tar år. I dag er vi 160 medarbeidere.

Elektroinstallasjon Service oppdrag alt innen sterk og svakstrøm Internkontroll, drift og UPS Svakstrøm, tele, data, brann, tyveri. Automasjon, SD anlegg med ENØK og Enøkrådgivning.

Mer info – besøk hjemmeside

RØR

logo-sig-gruppen2017
Etter mer enn 70 år i bransjen er Sig. Halvorsen fortsatt en pionerbedrift, og distriktets ledende rørleggerfirma. Hovedkontoret på Vibemyr i Sandnes rommer en av landets største og mest komplette butikker for salg av baderom, sanitærutstyr og fliser. Virksomheten omfatter butikksalg, service, fornying av bad, boliginstallasjoner, samt store og teknisk krevende nærings industriprosjekter. Rørkonsernet teller i dag ca 320 ansatte og omsetter for ca 500 millioner innenfor forretningsområdene entreprise, service, bolig, industri og fornying av baderom.

Mer info – besøk hjemmeside

VENTILASJON

logo-sig-gruppen2017
Energi & Miljø AS er lokalisert i Sandnes i Rogaland og leverer tjenester innen tekniske energiløsninger og inneklima . Vår ambisjon er å levere morgendagens løsninger i dag. Dette gjøres med høyt kompetente medarbeidere som ivaretar prosjektene fra prospekt til ferdig bygg og gjennom hele driftsfasen.

Mer info – besøk hjemmeside

1+1+1

HUNDREPROSENT

Sammen tilbyr vi total tekniske entrepriser  og total teknisk service til våre kunder. Selskapene tilbyr også egne tjenester separat. Til sammen har våre tre selskaper over 550 høyt kvalifiserte ansatte i regionen.