TJENESTER

Hundreprosent gjennomført. Det er vårt mål. TEQVA planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalteknisk entreprise og totalteknisk service for store aktører innen bolig- og næringsbyggutvikling. 
Vi leverer 100% av tekniske anlegg i næring, industribygg og boligprosjekter. Som gruppe har vi gjennom flere år vist oss som en solid tilbyder av disse tjenestene, samtidig har vi både hver for oss og som gruppe lange tradisjoner for levering til private og offentlige byggherrer.

Tjenestespekteret er innenfor tekniske energiløsninger, styring og inneklima. Vår felles ambisjon er alltid å levere 100% løsninger. 

Totalteknisk koordinator

TEQVA har egne dedikerte fagfolk som jobber 100% kun med å koordinere prosjekt- og serviceleveranser. Det gjør det enklere for både kundene våre og de utførende fagfolkene innen rør, elektro og ventilasjon – ett kontaktpunkt som kan svare på spørsmål, igangsette oppgaver og styre arbeidet slik at både fremdrift og løpende kostnader ivaretas i henhold til den overordnete planen.


"Big Room for Big Descisions"

I prosjekter hvor tverrfaglig planlegging og prosjektering gjøres er det effektivt med et "stort rom". I Teqva har vi nå vårt eget Big Room med storskjermer hvor prosjektkoordinatoren samler alle fag og hvor vi sammen gjør den tverrfaglige prosjekteringen og planleggingen.

Totalteknisk leveranse

Årlige kontroller, reparasjoner, rehab og ombygginger - målsettingen vår er å være den foretrukne samarbeidspartner. For å oppnå dette har vi dyktige og hyggelige fagfolk som "fikser alt" og er kjekke å jobbe sammen med.

RØR:


Sanitæranlegg
Varmeanlegg
Varmepumper/ENØK
Vannbåren varme
Gassanlegg
Dampanlegg
Kjøleanlegg
Trykkluftsanlegg
Sentralstøvsuger
Sprinkleranlegg
Prosessanlegg
 

ELEKTRO:


Sterkstrøm
Internkontroll
UPS anlegg
Tavler
Lysanlegg
Varmeanlegg
Tele/data
Innbruddsalarm
Adgangskontroll
Brannvarsling
Kameraovervåking
SD-anlegg

 

INNEKLIMA:


Frisk luft
Luftfiltrering
Varme
Komfortkjøling
Teknisk kjøling
Spesialavtrekk
Temperaturstyring
Driftskontroll via internett
ENØK

 

01

NÆRING

TEQVA as gjennomfører store utbyggingsprosjekter for næringskunder innen totalteknisk-entreprise og -service. Alle tekniske anlegg planlegges og monteres under felles ledelse og koordinering.

Som næringskunde forholder du deg til én prosjektorganisasjon og én prosjektkoordinator som ivaretar alle faser, fra planlegging og gjennomføring til overlevering og drift. Selskapene i TEQVA samarbeider godt og er trente for de ulike fasene i prosjekter.

Vi har erfarne DAK-operatører, og både DAK og BIM (bygningsinformasjonsmodell) benyttes i de fleste prosjekter.

02

BOLIG

I boligprosjekter bruker vi et elektroniske showrom for boligkjøpere, og sammen med utbygger utarbeider vi en tilvalgsliste som kjøpere kan velge i. 
Kjøpere kan klikke seg gjennom boligen og få mulige tilvalg for hvert rom. Og du kan da foreta en rekke valg i forkant av et møte med vår kundebehandler. I tidlig fase etablerer vi et prosjekteringsteam som har ansvar for prosjektering, dokumentasjon og koordinering mot øvrige prosjektdeltakere og byggherre.

03

SERVICE

TEQVA as tilbyr tverrfaglige tjenester innen følgende områder:

  • Totaltekniske vedlikeholdskontrakter

  • Kontroll og dokumentasjon av alle tekniske anlegg (utført av sertifisert personell)

  • Tilstandsvurderinger

  • Koordinering for alle fag

  • Ett kontaktpunkt – én fast prosjektkoordinator

Vi foretar service på alt innen Rør, varmeanlegg, ventilasjon, inneklima, elektro sterk og svakstrøm, SD anlegg og automasjon og mer. Ved rehabiliteringer og ombygginger av lokaler tar vi oss av alle tekniske leveranser, og ett kontaktpunkt hos oss ordner med alle detaljer.

04

Rehab

TEQVA as tilbyr også alt innen tverrfaglige tjenester for rehabiliteringer, tilbygg og ombygginger av større og mindre næringslokaler.

Tverrfaglig koordinering og ett kontaktpunkt er, som alltid, en selvfølge hos oss.

Kontakt oss for en totalteknisk prat