fugleperspektiv by

Teqva Total

Teqva Total as planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalteknisk entreprise og totalteknisk service for store utviklere av boligprosjekter og næringsbygg i proff-markedet.

Teqva Total as planlegger, prosjekterer og gjennomfører totalteknisk entreprise og totalteknisk service for store utviklere av boligprosjekter og næringsbygg i proff-markedet.