Løsninger for små og store

Våre oppdrag spenner fra små prosjekter til regionens største byggeprosjekter. Vi har lang erfaring med prosjektering av ventilasjon for kontorbygg, boligprosjekter, hoteller, skoler og universiteter, flyplasser, sportshaller og sykehus.


Bærekraft

Vi oppnår energibesparelser gjennom ulike ventilasjonsløsninger i bygg. Disse spiller en rolle for blant annet LCC analyser og sertifiseringer. Våre løsninger kan være varmegjenvinning, balansert ventilasjonsanlegg, regulering av temperatur og installering av varmepumpe. Vi tilbringer omkring 90 % av tiden innendørs, enten i hjemmet, på arbeidsplassen eller på skoler og institusjoner. Det er en kjent sak at luftkvalitet påvirker helsen og at inneklima har stor betydning for vår mentale og fysiske trivsel og helse.

Vi skaper verdi for våre kunder ved å velge lønnsomme og bærekraftige løsninger innen ventilasjon. Hvert prosjekt er teknisk tilpasset byggets geografi, klima, økonomiske rammer, samt kundens ambisjonsnivå.

montør i arbeid